2017. március 23., csütörtök

A putnoki halottlátó


Alaposan felkavarta a kedélyeket az a putnoki asszony, akiről tízegynéhány évvel ezelőtt országszerte elterjedt a hír: képes megidézni a halottakat. Még a televízió stábja is felkereste, s dokumentumfilmben mutatta be Jolánkát. De ez a film is, és az akkor megjelent írások is - nagyon kevés kivétellel - inkább gúnyolódtak az asszonnyal; semhogy komolyan vették volna képességeit.


Csak néhány rádióriporter és az Ország-Világ Magazin munkatársa vette a fáradságot hogy utánajárjon a jelenségnek. Ők meggyőződhettek arról, hogy hiteles és lehetséges mindaz, amit a putnoki asszony állít, s amit a hozzá forduló kliensek bizonygatnak. A tudomány mentségére legyen mondva, a hivatalos tudósok között is akadt egy, aki komolyan vette a halottlátót, és a maga eszközeivel megpróbálta kideríteni a különös képesség mibenlétét. Kutatásait azonban nem fejezhette be, mert Jolán asszony meghalt, és sírba vitte tudománya titkát.

S azóta - ha Magyarországon nem is - a világban újra és újra felbukkannak emberek, akik állítják: igenis képesek kapcsolatba lépni az elhunytak lelkével. A jelenség magyar elnevezése onnan ered, hogy ezek az emberek általában "látják"a halottat, vagyis le tudják írni a külsejét.

A felvilágosult (vagy magát annak mondó) olvasó most talán legyint, és azt mondja "ugyan, ostobaság az egész". De ha végigolvassa e sorokat és belegondol, talán meginog eddigi hite.

A putnoki halottlátó

A hatvanas, hetvenes években volt nekünk egy híres halottlátó asszonyunk, a putnoki Jolánka. Még filmet is forgattak róla, amelyből a kor szellemének megfelelően természetesen az derült ki, hogy Jolánka becsapta a kuncsaftjait. Az alkotás jókora vihart kavart Magyarországon, a szocializmusban pallérozott elmék felhördültek, míg a bemutató után a Putnok környékén forgató filmeseket meg akarták lincselni. Borsod megye vezetői pedig nem is merték átvenni a filmet moziforgatásra, tartva Jolánka híveinek heves reagálásától. Ráadásul a bemutató után Jolánka közölte, hogy soha többé nem fogad kuncsaftokat, jóllehet cáfolta, hogy eme döntése összefüggésben volna a film elkészítésével, hiszen akkor ő maga is hozzájárult. Jolánkát sokan tévesen jósnőnek vélték, noha ő a szó hétköznapi értelmében nem jósolt. Ő csupán tolmács volt a halottak és az élők között.

De nézzük, hogyan vélekedik erről ő maga:

Hát én minden embert úgy látok, abban az állapotba, ahogy meghal. Nem úgy, ahogy eltemetik! Abban az állapotban, ahogy meghal, abba a stádiumba, abba a korába. Ha ötven évvel ezelőtt meghalt húszévesen, én húszévesen látom. Megáll az idő!

Már fiatal asszony voltam, húszéves, akkor, amikor volt egy látomásom, amit talán most annak neveznek. De annak idején nem tudtam annak nevezni, mert el sem tudtam képzelni, hogy az micsoda. Amikor egy alkalommal rosszul lettem, azt hittem, hogy amit én látok, mindenki látja. És szinte kétségbeesőn voltam, mikor láttam véres embereket. És mikor ez jött, két éven keresztül, én minden, szinte minden nap rosszul voltam. Minden nap ilyen rosszullétek jöttek rám. Hol vitt a mentő, hol hozott a mentő, szinte az évbe minden pénzünket az orvosnak fizettük, hogy állapítsa meg, hogy ez honnan jön, vagy miért van? Mer én soha olyan könyveket nem olvastam, ilyenekről soha nem beszéltem. Sőt ha valakitűl hallottam valamilyen babona dolgokat, nagyon féltem. De Putnok történetében mindig csak azt mondják, hogy már a jósnő nélkül el se tudják Putnokot képzelni, mer ha valahol váltsák, az ország bármelyik területén Putnokra a jegyet ... többek között ez, magam is meggyőződtem: Záhonyba voltam vendégségbe, s váltom a jegyet: Putnokra kérek. Azt mondta nekem a pénztárosnő: Maga is a jósnőhöz megy? Mondom: Én nem, mert pontosan én vagyok a jósnő. Hát szegény annyira megijedt, hogy a bélyegző kiesett a kezibül. Rám nézett: Hát ez lehetetlen dolog! Hát egy egész öreg asszonyt képzelt el! És mondtam, olyan nevetségesnek tartsák magukat az emberek ...

Az említett filmből azt is megtudhatjuk, hogyan zajlott le a hetvenes évek végi szocialista Magyarországon a halottidézés.
A halottlátó saját házának modern bútorokkal berendezett világos szobájában fogadta vendégeit, ezúttal két fiatal és egy idősebb asszonyt. A halottlátó rövid és néma vizsgálódás után arcát a tenyerébe temeti és megszólal.

- Ez a néninek a férje volt? Tessék válaszolni, mert itt van egy idős, bajuszos bácsi, és egy fiatalember, aki hirtelen halállal halt meg. De várunk rá, mert sír ... Féloldalt van hajtva a feje ... Tetszettek látni halva őt? Mert ezt mutatja: Édesanyám! Nem találok szavakat. Nagyon elfáradtam. Kimentem a házból a viszontlátás reményében. Anyám, hogy tudjak megpihenni? ... Tessék válaszolni! Fia volt a néninek?
- Nem.
- Most ki volt az a férfi aki ott volt mellette, mikor a halála bekövetkezett? Tessék válaszolni! Minden szóra választ kérek!
- Azt nem tudom, hogy ki volt.
- Mert ketten voltak körülötte, azt mondja, amikor a halála bekövetkezett.
- Azt nem tudom, ki volt. Idegen volt mellette.
- Nem. Ketten voltak, azt mondja. Ketten mentek oda hozzá. Az édesanyja hol van?
- Az édesanyja otthon.
- Mert az édesanyját keresi, azt látom én.
- Otthon van az édesanyja.
- Az anyját keresi ... Tudták maguk? Valakit vádoltak a férfinek a halála miatt is. Ki volt, akit hibáztattak miatta? Mert a fejét nagyon fájdítja. A fejét fogja, meg a mellkasát ... Drága, minden szóra válaszoljanak, különben nem tudom ... mert koponyazúzódása van és belső vérzést kapott ... nem tudom, tudtak - e róla?
- Igen.
- Mert úgy mutatja magát. És azt mondja: Csak az bánt, anyámnak se éjjele, se nappala. Folyton azon sír, hogy miért nem ő halt meg helyettem? De helyettem senki sem jöhetett. S engemet vádoltak, de nincs már tanú senki ... Miért engedtétek, hogy felboncoljanak? Segíteni rajtam nem lehetett ... akkor, amikor az életem legszebb idején lezárult a szemem. Az ígéretem sem váltottam valóra. Nem ilyen évet akartam hazavinni. És egyet szeretnék megköszönni ... Csak annyit, köszönöm a virágokat, amit kihoztatok nekem. És nem tudom, megmondták - e nektek: rögtön eszemet vesztettem, semmiről nem tudtam. Ha tíz orvos állt volna mellettem, akkor se tudtak volna megmenteni. Anyám, mikor a fiúkat látja, folyton azon sír, hogy mindenki ott van, csak nekem kellett meghalni. S még olyat is mondtak rám, hogy ittas voltam. Ne gondoljatok erre! Nem voltam részeg! S kérdezni szeretném, hogy a kicsi emleget - e még? Úgy szerettem ...

S ezzel vége is a látásnak. De van ennél rövidebb látogatás is.
Szintén a halottlátó szobájában, s az asszony feje máris a tenyerébe nyugszik, úgy mondja.
- A feleségét keresi.
Szembe vele a férfi és a két asszony egymásra pillant.
- Én vagyok - mondja bátortalanul a fiatalabbik.
A halottlátó bólint és folytatja.
- A halott azt mondja: Kedves feleségem. Nem találok szavakat! Hogy jutott eszetekbe, hogy eljöjjetek? Feleségem, éjszakánként miért nem alszol? Miért mindig oda veted a fejed, ahol engem feküdni láttál? Ha tíz orvos lett volna mellettem, se mentettek volna meg. Vérkeringés zavaraim lettek. A munkahelyemről el tudtál e rendezni mindent? Megkaptad - e a járadékokat?
- Amit elhatároztál, hogy a síromat megcsinálod ... hagytam én ott neked elég bánatot ... Tessenek kérdezni valamit tőle!
- Mit kíván?
- Semmit sem kér, mert lelkileg mindent megkapott, amire szüksége van. Különben azt kérdezi, hogy elhatározták, hogy a sírját megcsinálják? Azt mondja: Nem kértem áldozatot, csak annyit, hogy imádkozzatok értem, mert a halálomra nem voltam elkészülve.
- Köszönjük szépen - hálálkodnak a hozzátartozók, és már mennek is kifelé a szobából. 
Odakint az udvaron még kisebb tömeg vár bebocsátásra.

Még egy esetet idézzünk fel, pusztán, hogy legyen összehasonlítási alapunk. A díszlet a szokásos, s ezúttal is a halottlátó asszony kezd beszélni.
- Férfi halottal akarnak beszélni? Tessenek válaszolni! Minden szóra választ fogok kérni. Itt egy halott jelentkezik. Hoz magával egy gyermek halottat is, erről tudnak? Kicsi gyermek volt, amikor meghalt. És neki a mellének mi baja van? Mert a mellét mutatja. A mellének mi baja van? Mert ilyen fulladósan beszél.
- Igen, fulladt.
- A felesége hol van? Feleségemnek szól és gyermekeimnek beszél. De kik voltak mellette négyen, amikor a halála bekövetkezett? Négyet mond.
- Mindenki ott volt!
- Drága gyermekeim! Kedves feleségem! De nagy fájdalommal értem el idáig! De szeretnék letérdelni és megcsókolni a kezed, hogy bocsáss meg nekem! De nagyon sokat kértél, de nem fogadtam meg a szavad. Sokat érezte, hogy nem bírok. Valami majd megfojtott. Úgy éreztem. Sok éjszakát ülve töltöttem el. Fiam! Álmodtál velem. Úgy láttál, mint élőt. Mintha otthol lettem volna. Nagyon fáj, hogyha bementetek a házba, sokat oda vetettétek a szemetekre, ahol engem feküdni láttatok. Mér mondtad, feleségem: ha feküdnék is, csak ott vónék, hogy tudnál kihez szólni. Tudod, sose tudok magamnak megbocsátani, mer már az utolsó időben nagyon ingerült, ideges vótam. Magamra is haragudta, hogy élek, hogy tehetetlen vagyok. Tán soha nem lett vóna szabad egy nyelet italt engednem. De nem hallgattam ... Tudod te azt, hogy a szívemmel probléma vót? És a tüdőmmel? Mer érszűkületeim vótak, és úgy tudtam, hogy asztmám van, mert megfolyt valami ... Nem tudok panaszt ejteni, mert hiába mentem orvoshoz, nem vót gyógyír. Csak az Isten két évet adott vóna még a számomra! Még a családomat láttam vóna, hogy az élet útjára indulnak! De erre nekem időm nem jutott. Nem kérek tőletek mást: elhatároztátok fiaim, hogy a síromat meg fogjátok csinálni. Nem kérek áldozatot. Hagytam én ott nektek elég bajt! Csak azt szeretném megmondani: nagyon rosszul esik, fiam, a viselkedésed. Nem úgy alakul a helyzeted, mint ahogy szeretnéd, vigyázz! Mert nem tudod, mi elejbe mész? Anyádnak nagyon sok keserű szavakat adtok, pedig neki nem vót terhére egy nagy családot felnevelni. És sokszor úgy érzi, hogy nincs senkije, csak a fájdalom maradt. Megpihentem, mert mit ér az életem? Hisz élő halott vótam. Már énnekem úgy is teher vót a sorsom. Ne féljetek tőlem, én már visszamenni nem tudok. Nem vagyok egyedül. Anyámékkal találkozok. Tessenek kérdezni valamit!
- A halálba bele van - e nyugodva, amit ...
- Mindenben meg van elégedve, úgyhogy semmit a világon nem kíván, mert a temetését, mindent jól csináltak, úgyhogy ... szóval fölöltöztetve is ... rendesen fölöltöztették. És ott hoz magával két kicsi gyermeket. Kettőt.
- Igen.
- Azok ott vannak mellette.
- Köszönjük szépen.
- Köszönöm szépen.
E három esetből valóban az tűnik elő, hogy a mi halottlátó asszonyunk nem jósolt, és a neki megjelent halottak nagyon is egyformán nyilatkoztak. Mindenesetre Jolánka néni legendája húsz évvel később, napjainkban is eleven él, s a környező településeken ma is számos tanítványa lakik, s foglalkozik szellemidézéssel és hagyományos jóslással.

(Forrás: hotdog.hu)

A halottlátó 

Magyar dokumentumfilm, 1979 rendező: Moldován Domokos - videó

2017. március 22., szerda

Edison és a szellemgépTényleg kapcsolatba tudott lépni vele a halottakkal?

„Már egy ideje gondolkodom egy olyan gép vagy szerkezet megépítésén, amely képes lenne együttműködni meghalt személyekkel vagy más valóságokkal, szellemekkel."

„Egy olyan eszköz megépítésén dolgozom, amely lehetővé tenné számunkra a kommunikációt az eltávozott személyiségekkel.” Ezek a szavak hangzottak el Edisontól egy interjú során


Abban az időben Edison valóságos sztár volt, egy briliáns elme, mondhatnánk azt is, hogy a 20. százai ipari forradalom egyik meghatározó alakja, aki az egyik legtermékenyebb feltaláló volt, hiszen 1093 amerikai szabadalmat jelentett be. A munkássága rengeteg technikai eszköz fejlődését előrevitte, emberek életét változtatta meg, legyen szó villanykörtéről, a kameráról vagy fonográfról.

A NAGY FELTALÁLÓ PARAKUTATÁSAI

Edison dolgozott egy un. szellemdoboz megalkotásán, amely képes a halottakkal kommunikálni? A paranormális jelenségeket kutató tudósok körében már régóta vita tárgya, hogy Edison valóban feltalálta-e ilyen eszközt. Ha igen, akkor ennek az idő folyamán valahogy nyoma veszett. Ráadásul nincsenek prototípusok vagy sematikus ábrák, tervrajzok.

A Scientific American egyik interjújában Edison így fogalmazott: „ már egy ideje gondolkodom egy olyan gép vagy szerkezet megépítésén, amely képes lenne együttműködni meghalt személyekkel vagy más valóságokkal, szellemekkel.” Két idézetünk van tehát Edisontól: az egyikben úgy fogalmaz, hogy dolgozik ezen a szerkezeten, a másik idézetben csupán gondolkodik rajta.

Mivel azonban nincs bizonyítékunk arra, hogy Edison valaha is épített volna ilyen eszközt, következtetéseket csak elméleti szinten szabad levonnunk. Attól eltekintve, hogy Edison csak a szerkezet ötletét vetette fel, elmondhatjuk, hogy a feltalálót érdekelte ez a terület mialatt az iparosodás teljes gőzzel folytatódott és sorra születtek az új találmányok, addig Amerikában kialakult egy új mozgalom − a spiritualitásé. Ez a filozófia már a kialakulása óta harcban állt a logikával, a tudományos tételekkel, elméletekkel, egyszóval mindig is ellentétben álltak egymással.


A kívánság teljesülhet

Miért érdekelték Edisont a paranormális dolgok? Sok fizikus médiumot alkalmazott és szeánszokat szerveztek, egyes médiumok képesek voltak gyorsabban előhívni az ektroplazmát, mint ahogy, Harry Haudini bemutatná valamelyik trükkjét. Annak a gondolata, hogy halottakkal kommunikáljunk, egyre népszerűbbé vált. Ha ez lehetséges lenne - mondta Edison, - akkor lehetne építeni egy eszközt, amely a médiumok helyett dolgozhatna."

Nem állítom azt, hogy a személyiségünk a halál után más valóságba kerül - mondta a Scietific American-nek. - Nem állítok semmit, mert nem tudok semmit erről a dologról. Senki más sem tudja. De azt állítom, hogy lehetséges építeni egy olyan szerkezetet, amely alkalmas arra, hogy rajta keresztül más valóságban élő tudatok kapcsolatba lépjenek velünk, kifejezzék mondani valójukat, mint ahogy például az Oujatábla is, vagy a médiumok is alkalmasak erre.”

Edison szerint ha az emberiségnek szükségük van valamire, akkor egy találmány képes teljesíteni kívánságukat. „Hiszem, hogy kizárólag tudományos eszközök segítségével fogunk eredményeket elérni a paranormális jelenségek kutatásában, mint ahogy az orvos tudományban, vegyészetben és egyéb területeken is történik.”

Mire gondolt a géniusz?

Edison csak nagyon kevés részletet tárt fel az eszközről, amelyet megépíteni szándékozott. Csak találgatni tudunk, hogy vajon azért, mert az őt megbízó üzletember megkérte, hogy ne mondjon részleteket, vagy azért, mert valójában nem is voltak konkrét ötletei.

„A szerkezet úgy működik, mint egy elektron cső. Mondhatjuk azt is, hogy a legcsekélyebb energia szükséges ahhoz, hogy újragerjesszük a rendszert a működéshez.” Egy tóhoz hasonlította, amely különösen áramlik egy hatalmas elektron csőben, így képezve egy hatalmas kiterjedésű áramlatot. A leggyengébb energiájú üzenet, amely a túlvilági szellemektől érkezik, kölcsönhatásba lép a felettébb nagy érzékenységű elektron csővel, amely jelentős mértékben felerősíti azt „így adva nekünk jelet érdeklődési szándékainkra.”


Edison nem mondott többet a szerkezet működési elvéről, de tény hogy az agyában már megszületett az eszköz. Közölte is beosztottaival, akik a gépen dolgoztak, hogy aki netán elhalálozna, az legyen az első, aki majd üzenni fog az eszközön keresztül odaátról.

Élet a halál után

Mint ahogy az interjúk során kiderült, Edison nem volt híve a halál utáni élet hagyományos értelmezésének. Ő úgy gondolta, hogy az élet elpusztíthatatlan, és a testünk megszámlálhatatlanul sok apró darabkából áll, melyek közül mindegyiknek van önálló lelke. Ezek a lelkek az élet egységei. Minden ami élő, az kapcsolatban áll egymással. Számos oka van annak, amiért mi emberi teremtmények vagyunk, és ennél fogva magasabb szinten állunk, mint az egységek.

"Ezért gondolom azt, hogy mi mindannyian milliónyi lelkek vagyunk és testünk és elménk valójában lelkünknek megnyilvánulása fizikai formában − a lelkek örökké élnek. A halál csupán átmenet a lelkek számára egy másik valóságba. Hiszek abban,hogy személyiségünk túléli a halált. Márpedig ha ez így van, az eszközömnek működnie kell. Ez az, amiért most lázasan dolgozom a világ egyik legérzékenyebb műszerén!”

(Forrás:avilagtitkai.com)

Bár a ma használatos izzólámpa őse feltalálójának hivatalosan Edisont tekintik, a történészek rajta és Joseph Wilson Swanen kívül még 22 feltalálót említenek meg, akiknek közük volt kifejlesztéséhez.
Edison fő érdeme abból állt, hogy neki sikerült először megfelelő izzítható anyagot találnia, elegendően nagy vákuumot elérnie, valamint az ő izzólámpái - nagy ellenállásuk miatt - gazdaságosan üzemeltethetők voltak a központosított (akkor még egyenáramú) elektromos hálózatról, amit szintén ő dolgozott ki.
(forrás: alon.hu)

video

Tudósok legalább két elsüllyedt kontinenst találtak a Földön


Az újonnan talált elsüllyedt kontinensek azt sugallják, hogy a mitikus Lemúria valóságos volt.

Tudósok legalább két elsüllyedt kontinenst találtak a Földön. A kontinensek felfedezése megváltoztatja mindazt, amit a földtörténetről eddig tudtunk, és mindez újabb bizonyítéka annak, amiről számos szerző írt a történelem során, melyekben rámutattak arra a tényre, hogy a mitikus kontinensek, Lemúria, Mu és Atlantisz valóban léteztek.


A legtöbben ismerjük az Atlantiszról, Lemúriáról és Muról szóló legendákat. Számos legenda és történelmi szöveg szerint a Földön több olyan kontinens volt, melyek a távoli múltban eltűntek. Közülük az egyik Lemúria kontinense, egy hatalmas földtömeg, amely állítólag Indiától egészen Ausztráliáig terült el még az írott történelmet megelőző korokban.

Csakúgy mint Atlantisz ősi földje, amely rejtélyes módon tűnt el és merült feledésbe az emberiség számára több tízezer évvel ezelőtt.

A 19. században egy Philip Sclater nevű angol geológus utalt rá, hogy létezik egy elsüllyedt földtömeg, melynek Lemúria volt a neve.

Az 1864-ben írt "Madagaszkár emlősei" című cikkében Sclater megemlítette, hogy a lemúr (makimajom) fosszíliák rendkívül gazdagon megtalálhatók Madagaszkáron és Indiában, de érdekes módon a maradványok hiányoznak Afrikában és a Közel-Keleten. Ez a megfigyelés vezette Sclatert arra a megállapításra, hogy egy bizonyos korban a távoli múltban India és Madagaszkár egy szélesebb kontinens részei voltak, amire Lemúriaként utalt.

Számos tanulmány született, melyek bizonyítják, hogy a kontinensvándorlás gondolata ellenére az elsüllyedt kontinensek valóban léteztek a Földön.

A közelmúltban a tudósok hihetetlen felfedezést tettek Ausztráliától keletre. Egy kontinenst találtak, amely körülbelül 5 millió négyzetkilométer területű és hosszú korok óta tűnt el szem elől. A kontinensnek csak kis része, mindössze körülbelül 5 százaléka látható ma is.

video

A szakértők szerint mivel csupán ki része látható ennek a valaha hatalmas kontinensének, ezért a kutatók figyelmen kívül hagyták az ezt megelőző korokban.

A régió ma leginkább elsüllyedt föld a Csendes-óceánban, és magában foglalja Új-Zéland és a francia tengerentúli Új-Kaledónia területeit.

"Ez nem egy hirtelen felfedezés, hanem egy fokozatos eredmény; az elmúlt 10 évben nem volt elég adatunk vagy bizalmunk azok értelmezéséhez, hogy megírjuk ezt a tanulmányt," - írták a kutatók az Amerikai Földtani Társulat GSA Today című folyóiratában.

De egyre több a bizonyíték, amelyek arra utalnak, hogy ezek az elsüllyedt kontinensek valóban léteztek a Földön.

Ha megnézzük az India és Sri lanka közötti szárazföldi területet, akkor egy érdekes geológiai képződményt vehetünk észre.

A Palk-szorosban található az Indiai-Óceánban egy bizonyos földrajzi terület, egy vékony földsáv, amely összeköti India déli részét Sri Lankával. Ez az úgynevezett "Ádám hídja."

Kapcsolódó cikk itt:

Ádám hídjáról úgy vélik, hogy egy ősi, özönvíz előtti híd maradványa. Talán az első híd, amit a Földön építettek. Továbbá úgy gondolják, amit a NASA műholdképei is mutatnak, hogy amit látunk, az valójában egy összeomlott híd, amely most részben az óceán alatt található.


Dr. Badrinarayanan, az Indiai Geológiai Szolgálat korábbi igazgatója felmérést végzett a struktúrán és arra a következtetésre jutott, hogy az ember alkotta. Dr. Badrinarayanan és csapata 10 lyukat fúrt az Ádám hídja mentén. Amit felfedeztek, az meglepő volt. Körülbelül 6 méterrel a felszín alatt találtak egy konzisztens meszes homokkő réteget, korallokat és sziklához hasonló anyagokat. A csapat meglepődött, amikor egy réteg laza homokot is felfedezett 4-5 méterrel lejjebb, és ez alatt egy kemény sziklaképződményt.

Egy csapat búvár lemerült, hogy fizikailag is megvizsgálja a hidat. A sziklák, amelyeket észleltek, nem tipikus tengeri képződményekből álltak. Úgy azonosították, hogy azok a töltés mindkét oldaláról származnak. Dr. Badrinarayanan szerint ez azt jelzi, hogy ez egy bizonyíték a területen található régi kőfejtőkre. A csapat arra a következtetésre jutott, hogy az anyagokat bármelyik partról odavihették a víz homokos aljára, hogy kialakítsák a töltést.

A hindu hagyomány szerint ez a "földsáv" egy híd, amelyet Rama hindu isten épített, ahogy azt a hindu Rámájana eposz elmondja. Valójában ősidők óta "Rama hídjaként" vagy "Rama Setu"-ként ismert.

A Rámájana eposz elmeséli a híd történetét, és hogy hogyan épült Rama hindu isten szolgálatára annak érdekében, hogy segítsen neki átkelni a vízen, hogy elérje a nagy szigetet, és megmenthesse kedvesét a démon király Ravanna karmaiból. Ez a szerelem, bátor tettek és hihetetlen szerkezetek története. Rama az egyik leghíresebb megnyilvánulása a legfelsőbb istennek, és a hinduizmus az egyik legrégebbi vallás a világon.

Azokat a történeteket, melyek sokszor Rama életét értelmezik, a Rámájana meséli el, egy ősi szanszkrit eposz, ami szó szerint lefordítva "Rama utazását" jelenti, amely azokról az időkről szól, amikor az istenek hajókon (Vimána) utaztak, és óriások jártak a Földön. A Vimánák és az óriások bizonyítékait szerte a világon megtalálták különböző országokban.

Kutatók szerint a lemúriai kontinens valamikor a mezozoikum során vált le a szárzaföldről a víz emelkedése miatt. Érdekes módon az Indiai Oceanográfiai Intézet szerint a tenger szintje mintegy 100 méterrel volt alacsonyabb 15,000 évvel ezelőtt.

Ennek következtében alakult ki egy nagy árvíz, ami végül nem csak egész kontinensek, hanem teljes civilizációk eltűnéséhez vezetett a Földön a távoli múltban.

A Tamilnet honlap szerint Lemúria kontinensére "Kumari Kandam"-ként hivatkoznak az ősi tamil irodalomban. A tamil a világ egyik klasszikus nyelve. A tamiloknak folyamatos történelmi feljegyzéseik vannak több mint 2000 évre visszamenőleg, és a tamil nyelvet klasszikus nyelvként ismerték el Indiában a szanszkrit mellett. A tamil nem tartozik az indoeurópai nyelvcsaládhoz.


"El lehet képzelni a szökőár erejét és nagyságát, amely ahhoz kellett, hogy feleméssze a hegyvidéki területeket, amely az ős partmenti tamil világban létezett," - mondta Shanmugathas professzor.

Kumari Kandam ősi kontinense állítólag a mai Indiától délre terült el, ma az Indiai-óceán alatt található. A tamilokról azt mondják, hogy szétszéledtek az egész világban és más civilizációkat hoztak létre, miután Kumari Kandam eltűnt. A "Kumari Kandam" szavakat először a Szkanda-purána egyik 15. századi változata említi, melyet Kachiappa Sivacharyara írt (1350-1420).

Érdekes, hogy több szerző is megemlíti, hogy a tamil emberek a bolygó egyik legrégebbi civilizációjához trtoztak, és amikor Kumari Kandam kontinense a tengerbe veszett, az emberek a bolygó más részeire vándoroltak, és különböző civilizációkat alapítottak.

Egy ősi kontinens maradványait, amely egykor India és Madagaszkár között helyezkedett el, elszórtan megtalálták az Indiai-óceán alján. A szakértők szerint 3 milliárd évvel ezelőtt egy kontinens volt azon a helyen, ahol jelenleg Mauritius kelet-afrikai szigete fekszik.

A szakértők azt követően jutottak erre a következtetésre, hogy 3 milliárd éves ásványi töredékeket elemeztek. Mauritius szigetének néhány kőzete 3 milliárd éves. Mindez azért fontos, mert a fiatal, vulkanikus eredetű sziget alig 7-10 millió éves. Vagyis ezeknek az öreg kőzeteknek máshonnan kellett származniuk.

A szakértők azt mondják, hogy az "elveszett kontinens" nyomai a sziget alatt találhatók meg.

(forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu)

Ősi idegenek - Elsüllyedt világok videó itt:2017. március 21., kedd

Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek"Azt mondjuk, hogy az idő múlik. Az Idő pedig azt mondja, hogy az emberek múlnak el..."

Különleges hangulatú, meditatív film a Tibetben a lélek.


Tolvaly Ferenc a nyugalmat, harmóniát és a csendet szeretné megtalálni, ezért zarándokol el Tibetbe, a Kailásza szent hegyéhez.

Tiszta lappal indulni. Kiszabadítani tudatát a test rabságából. Ez az, amire minden kereső vágyik végsősoron.

Egy ősi tibeti ima szerint így fohászkodik: "Ó Himalája hegyek anyja, hegyek öregje, hegyek legnagyobbika, mosd tisztára a lelkem, mosd le a bűneimet!"

A Szent Hegy megkerülése közben, meg kell küzdenie a test és a lélek gyengeségével és a magánnyal. A légszomjjal nehezített monoton gyaloglás a szeles, kietlen úton, a fenséges hegyek tekintetétől kísérve, kimossa belőle a múlt fájdalmait, és megérti a buddhista üresség értelmét, mely nem más, mint mentesség a kondicionált elme zavargásától. Maga a Csend.


(Az író öt hetet töltött Tibetben, élete talán legnagyobb hatású napjait. Saját tapasztalataiból, élményeiből született a regény, az Útról, a Csendről, a lélek megtalált békességéről)

"Itt nem találunk erdőt, áthatolhatatlanságot. A köves táj nem kedvez a titkolózásnak. Nem szereti a nedvességet és a korhadást. A fű édes illatát a por és a kő csípős szaga helyettesíti. Állandóan kőre lépek. Mindig csak kőre. Még a ritkás földdel borított talaj is tiszteli a kövek túlerejét. Lassacskán az üresség szimbólumai lesznek. Az állandó ismétlésben a kő és kő közti határ eltűnik. A köveken való lépdeléssel az üresség, a legfőbb buddhista elv elveszíti elvont jelentését. A kőágyon tapasztalt üresség és az egyedüllét eggyé válnak."

Ahogy kint, úgy bent. Nincs lehetőség az elme kalandozására, burjánzására. Nincs semmi külső támpont számára. A majmok módjára ugráló gondolatokat sorban felfalja a hatalmas Csend.

A zarándok eljut a Semmibe, Istenhez...
(forrás: lelekcafe.hu)

 A teljes film itt látható:


2017. március 20., hétfő

Az emberi könnycseppek vizsgálatakor meglepő eredményekre jutottakIjesztő felvetés látott napvilágot, mely egy anyagon túli világról árulkodhat.

Tudtad, hogy az emberi könnycseppek különböznek egymástól? Nem csak arról a nyilvánvaló tényről van szó, hogy minden egyes csepp egyedi, hanem a kiváltó tényező függvényében teljesen más összetételük van.


Évtizedek óta kutatják már az emberi könnycsatornából érkező könnyeket, mert általuk rengeteg mindent megtudhatunk az emberi test ezen részéről, és arról, hogy egyáltalán miért van szükség arra, hogy az emberi szem könnyezni tudjon.

Azt persze ma már tudjuk, hogy ezek a könnycseppek nem csak hidratálják a szemünket, de egyfajta tisztító funkcióval is szolgálnak. Vagyis ha valami a szemünkbe megy, könnyezni kezdünk, hogy a szennyeződés mihamarabb kijöjjön onnan.

Egy nemrégiben végzett kutatás elképesztő eredményre jutott, ami sok mindent megváltoztathat nem csak az emberi szem, a könnyek, hanem a világunk terén.

A kísérletsorozat során 100 különféle könnycseppet gyűjtöttek be emberektől. Azt vizsgálták, hogy a kiváltó okok miatt hogyan alakulnak egy-egy ilyen könnycsepp összetételi mutatói.

Ekkor fedeztek fel több különös dolgot: az egyik az, hogy a könnycseppek teljesen másmilyenek, amikor nevetésből, vagy sírásból származnak, mint azok a könnycseppek, melyek például hagyma, vagy csípős ételek fogyasztásakor keletkeznek


Ez önmagában is elképesztő felfedezés, ugyanis megerősít egy korábbi kísérletet, és átfogó tanulmányt, mely már néhány éve ugyanerről beszámolt.

Azokat az adatokat ezek az új adatok és eredmények most még jobban megerősítették, hitelesítették.

Az elemzések során egyértelművé vált a kutatók számára, hogy a bánatból, fájdalomból származó könnycseppek teljesen más szerkezetűek voltak, mint az örömkönnyek.


A kutatók hosszasan próbálták megfejteni, hogyan lehetséges ez, végül annyit sikerült kideríteni, hogy három fő típusa létezik a könnyeknek: bazális, reflex és pszichikus.

A könnycseppek közül talán a bánatból vagy az örömből származó könnycsepp a legérdekesebb. Ugyanis két pszichikus eredetű könnycsepp eltérése igazán rejtélyes.

Ezek szerint ugyanis a szervezetben valahogy meg van különböztetve biológiai szinten a szomorúság, a fájdalom, és az öröm. Vagyis eme érzelmek fizikailag képesek manifesztálódni a szervezetben: könnycsepp formájában.

Ez valami sokkal felsőbbrendű világszemléletet vetíti előre. Feltételez egy olyan viszonyrendszert, mely a fizikai lét, és a test felett áll.

Valamit, amiről még nem tudunk, és mivel nincsen kellő fogalmunk róla, így ráhatásunk sincsen. Ez lehet az anyagon túli világ, mely olyan nagymértékben képes ránk és a testünkre hatni, amennyire csak lehet.

Ezért különbözhetnek a fájdalommal létrejött könnycseppek az örömkönnyektől.

A kutatóknak még sok-sok vére van szükségük ahhoz, hogy fényt derítsenek eme rejtélyes kapcsolatra az anyagtalan világ, és a fizikai valóság között.
(forrás:avilagtitkai.com)

A tolték titok - Sergio Magaña"Sergio Magaña Ocelocoyotl - A tolték titok" A világhírű mexikói gyógyító, Sergio Magaña (Ocelocoyotl), a navatl hagyomány és a Tol leszármazási ág tanítója most először tárja a világ elé az ötezer éves tolték hagyomány titkos gyakorlatait! 


A szerző megtanítja:

hogyan sajátítsuk el a tudatos álmodás technikáit, és hogyan ültessünk el olyan álmokat, amelyek éber állapotunkat teremtik;

hogyan tudjuk meggyógyítani és megfiatalítani a testünket, és hogyan küldhetünk gyógyítást másoknak álmunkban;

mi az obszidiántükör, hogyan használjuk önmagunk és mások megtisztítására és gyógyítására;

hogyan vegyük fel a kapcsolatot az őseinkkel; hogyan lássuk meg lelkünk energiáját, hogy megtudjuk, kik voltunk előző életeink során.

"Ennél nagyobb ajándékot senki nem tudott volna adni az embereknek, mint amit az író adott azzal, hogy megírta ezt a könyvet...! Köszönet!"

(forrás: vilagok.hu)

 Sergio Magana "Ocelocoyotl" világszerte ismert és nagy tiszteletnek örvendő "Bölcsesség Őrző" Mexikóvárosból, az ötezer éves közép-amerikai tolték vagy toltecayotl leszármazási ág beavatottja.
A hagyomány az ősi chichimecáktól ered, akik aztán átadták a teotihacuanoknak majd a toltékoknak, akik később mind a maják, mind az aztékok tanítói lettek. Sergio a Tol sámán örökség (nahualizmus) álmodó tudásában is jól képzett. Ezt 1460 éve megszakítás nélkül adta tovább a mester a tanítványnak.
Itt az ideje, hogy ez a tudás napvilágra kerüljön, és Sergio az egyike annak a néhány szóvivőnek, akiket felkértek a rejtett ősi tudás megismertetésére.
 Sergio mára számos nemzetközi konferencia és esemény ünnepelt előadója. Így például 2012. december 21-én az UNESCO meghívására tolték téli napforduló ceremóniát mutatott be! Jelenleg több, mint ötvenezer tanítványa van Mexikóban, az USA-ban, Kanadában, Olaszországban, Svédországban, Magyarországon, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban.
Sergio sok éven át tanulmányozta a közép-amerikai nahuatl nyelv és kultúra misztikus és transzformatív erejét. Utazásai és tanításai mellett 12 éven keresztül jelentkezett rendszeresen"Az eljövendő évek" című műsorával, Mexikóváros egyik rádió állomásán.

Sergio Maganaa paradigma váltásról videó itt:

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/sergio-maganaa-paradigma-valtasrol-rmFAnkx0DO2UPj19 

 

2017. március 19., vasárnap

Visszajöttek a halálbólBiológiai vagy természetfeletti okból azonosak a tapasztalatok?
Néhány perc alatt újraélték egész addigi életüket, áthaladnak egy alagúton, és eljutnak valahová. Emberek, akik visszajöttek a halálból.


„A tudomány: vallás nélkül sánta. A vallás: tudomány nélkül vak” 
Albert Einstein.

Engedjenek meg egy rövid kis történetet: az elefánt és az öt vak ember esetét. Egyikük megtapogatja az elefánt oldalát, és azt mondja: ez az állat olyan hosszú, mint a ház fala. A másik, aki az elefánt lábát fogja megállapítja, hogy vaskos, tömör, oszlopszerű lényről van szó. A harmadik az állat farkát vizsgálgatja, és arról számol be, hogy az elefánt vékony, mint a cérna. A negyedik szerint, aki a füleket tapogatja: az elefánt lapos, akár egy lapulevél. Végül az ötödik az ormányt veszi a kezébe, és egy tekergő kígyóhoz hasonlítja az elefántot. Látszólag ellentmondásba keverednek, valójában mindegyiküknek igaza van.

Mikl Ottó győri biztosítási tanácsadó. Néhány éve a barátainak beszélt először hátborzongató élményeiről. Pedig 18 évvel korábban szenvedett balesetet, amikor sorkatonaként csónakázott a Dunán. A magyar-szlovák határt őrizte felettesével, de megcsúszott és a jeges vízbe esett.

'A víz amikor beleestem rettenetesen hideg volt. Olyan nulla fok körüli. Jégtáblák úsztak rajta. És egy borzasztó fájdalmat éreztem a mellkasomban, ami szinte összeroppantani akarta a bordáimat. Ma már tudom, orvos ismerőseim mondták, hogy ez egy szívgörcs volt'

Ottó hanyatt esett, és ruhástól a géppisztolyával együtt elmerült. Azonnal megállt a szíve. Meghalt - a szó klinikai értelmében.

'Nem tudom máshogyan mondani: egy rántásszerű valami volt, mintha kirántottak volna a vízből, és azt láttam, hogy egy olyan 2,5-3 méter magasságban lebegek a víz felett. És még egy olyan gondolat átszaladt rajtam, hogy hú, valaki megmentett. De láttam magamat elmerülni.'

A debreceni, ahogy a világ összes többi kórháza rendszeresen újraélesztések helyszíne is. Ha Ottó esete nem egyedi, akkor azt itt tudják a leghitelesebben igazolni. Az orvosok, akik szinte naponta hoznak vissza embereket a halál torkából.

Fülesdi Doktor ma a Debreceni Orvostudományi Egyetem tanszékvezető docense. Előtte sokáig intenzív osztályon dolgozott. És már az édesapja is orvos volt, aki akárcsak a fia: kételkedett a földön megélhető túlvilági élményekben. Mígnem aztán az apuka széndioxid kómába esett, maga is a klinikai halál állapotába került.

'Egy szűk folyosón haladt át, kiért egy térségbe. Ő például táncolt, és egy kedves barátjával találkozott ott ezen a nagy térségben, majd egyszer csak visszafordult' – írja le Fülesdi doktor az apja által megélt tapasztalatokat.

A betegekkel, akik meghaltak, majd visszatértek az élők közé ugyanaz, vagy legalábbis nagyon hasonló történt. Mindössze 2-3 perc alatt, miközben levegőt fújnak beléjük, és a szívüket masszírozzák az orvosok.

'Akiben mindaz a szépség, jóság, gyönyörűség, érték, amit az ember az élete során kisebb-nagyobb mértékben meglát, fölfedez, megtapasztal: az mind valamiféle elképesztő teljességben, egyszerre, időtlenül jelen van. Azt a titkot nevezzük Istennek. És a hit őrá vonatkozik' – vélekedik Sajgó Szabolcs a Jezsuita Szerzetes rend magyarországi vezetője. Szerinte a halál közeli élmény nem hit kérdése, hanem evilági tapasztalatoké. Ő nem vetne keresztet arra, hogy a klinikai halál alatti eseményeknek bármi közük lenne Isten mennyi országához. Hogy ugyanis azokkal mi történik, akiket az orvosok nem tudnak visszahozni: arról semmit sem lehet tudni. Na, az a hit kérdése – mondja.

Igazából arról, hogy a halál után mi is történik, milyen élményei vannak: azt ez nem magyarázza. Ez arról ad magyarázatot, hogy az ember sokkal több, mint amit gondolunk róla, sokkal több rejtett képessége van az embernek.

A rejtett képességekről egyelőre annyit, hogy Mikl Ottó miközben a teste felett lebegett, a teste nélkül is érzékelte a világot. Biztos abban, hogy nem volt szeme, mégis mindent pontosan látott. Sőt, egyszerre állítólag több mindent is.

'Egyszerre képes voltam felfogni azt, hogy mi az, ami körülöttem zajlik, hogy mit látok magam fölött, magam alatt, jobbra – balra, hátam mögött, elöl, ez mind egyszerre egy észlelés volt. Minthogyha egy gigantikus szem, egy körpanorámás optika az egészet az agyamba nyomta volna a képet, és az ott egy, egységgé állt volna össze' – emlékszik vissza.

Ottó egyáltalán nem félt. Legnagyobb sajnálatára úgy emlékszik: parancsnokának a gondolatait is látta: felettese azon tűnődött: mekkora felelősségre vonás várja a haláleset miatt. Látta azt is, ahogy a parancsnok eltöri két bordáját -az újraélesztés során. Aztán egy idő után már semmit sem látott.

'Úgy a világnak az egyik része úgy Komárno irányában: ott eltűnt. Ott nem volt folyosó, nem volt csatorna, nem volt örvény, nem volt út, semmi, hanem ott a semmi volt. És ennek az egésznek a közepében egy ragyogó kékes-fehér valami volt az, ami hívogatott, ami vonzott'  - hogy mi volt Komárno helyén: azt rövidesen megtudják.

Előbb arról, amit a klinikai halál állapotában állítólag a leggyakrabban lehet látni. Merthogy Ottó élményei bizonyos szempontból példátlanok. A legtöbben alagúton haladnak keresztül. Nem mindenki látja ezt egyébként alagútnak. Vannak olyan emberek, akik ezt egy mezőnek látják vagy egy ajtónak, vagy egy kapunak. Igazából csak az a közös ezekben, hogy valami, amin keresztül át kell haladni ahhoz, hogy valami más történhessen.

'Az alagút a testüreget szimbolizálja' – mondja a pszichiáter, aki évek óta kutatja a halál közeli élményeket. Pilling János a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tanít – mostanában azt, hogy a leendő orvosok hogyan közöljék a halálhírt a hozzátartozókkal.

A klinikai halál állapotában tapasztalt másik leggyakoribb jelenség, hogy az emberek újraélik egész addigi életüket. Nem arról számolnak be, hogy filmszerűen leperegnek előttük az események. Nincs lényegkiemelés, nincs szerkesztő, aki néhány percbe összefoglal több évtizedet, hanem különös módon egyszerre látnak kivétel nélkül mindent. Minden eseményt átélnek, ami valaha is történt velük, nincsenek tehát olyanok, amelyek kimaradnak. Az idő fogalma teljesen átértékelődik ebben az állapotban. Az, ami számunkra pár pillanat számukra elegendő lehet arra, hogy úgy éljék meg, hogy életük valamennyi eseményét átélik ez idő alatt.

Ez idő alatt orvosilag igazolt tény, hogy a halántéklebeny fokozott izgalmi állapotba kerül. Ez a rész: az agy azon területeinek egyike, amelyek az emlékképekért felelősek. Sokan ennek tudják be, hogy a klinikai halál állapotába kerültek kénytelenek végignézni az életüket. Az biztos, hogy az ember agya még él – ha az is meghalna, akkor biológiai halálról beszélnénk, ahonnét az orvosok már senkit sem tudnak visszahozni.

'Attól, hogy az embernek megáll a szíve, mondjuk egy percre, attól mondhatni, hogy egy klinikai halál állapotába jut, de tulajdonképpen a sejtműködések azok még visszafordíthatóan károsodnak. Amikor visszafordíthatatlanul károsodik minden: onnan nincsen visszajövet. Illetve volt, és erre az evangélium ad példát: Lázár feltámasztása' – mondja Csókai András, ismert idegsebész, aki arról is híres, hogy mélyen vallásos.

Ahogy az Írás szerint 2 ezer éve a betániai Lázárt visszahozta Jézus az agyhalál állapotából, arra élő ember ma sem képes – mondja. Azt viszont egyáltalán nem gondolja, hogy a klinikai halál állapotában tapasztalt jelenségek csoda számban mennének.

'Például, ha mondjuk az alkoholt veszem, vagy kábítószert: ki mennyi kábítószert, alkoholt vesz be: úgy különböző erősségű vagy fajtájú látomások jönnek. Hát, az oxigén hiány az nem kábítószer, de az is beindul egy olyan sejtreakciókat, aminek ez lehet az eredménye. Az ember szívműködése leáll, a légzése pedig megszűnik. Az agyban oxigén szegény, és így széndioxidban gazdag állapot alakul ki. Ez kétségkívül biológiai magyarázatot nyújthat a halál közeli élményekre. Legalábbis, amelyeket a klinikai halál fázisában tapasztalnak. Volt már rá példa, hogy a különös jelenségekkel élő emberek találkoztak, kómában vagy akár csak az álmuk során. Ami pedig pszichés folyamatokra is utal' – mondja Csókai doktor.

'Vannak a fejünkben olyan velünk született ősi képek, amelyek különböző helyzetekben felszínre tudnak jönni, meg tudnak nyilvánulni: ezek a képek nem csupán álmainkban jelenhetnek meg, hanem a halál közeli élmények során is. Néhány kutató ezzel magyarázza azt, hogy a halál közeli élmények szerte a világon azonosak' – világosított fel minket Pilling doktor.

A pszichiáter olyan úgynevezett archetípus képekről beszél, amelyeket a szemünk soha sem látott, amelyeket azóta tárol az agyunk, amióta csak kifejlődött, és az sem kizárt, hogy soha eddig nem mutatatta meg nekünk. Képek, amelyeket örököltünk az ükszüleink fantáziájából, esetleg még régebbről. Ugyanazok a színek, formák, és figurák, a világ legkülönbözőbb tájain egymástól távol, főleg a halál közelében.

Mikl Ottó Komárno környékén lebegett, amikor nagy hirtelen egy hatalmas réten találta magát, ahol még a fűszálak is ragyogtak.

'Egy hangot hallottam a fejemben. Belül, valahol a koponyám közepében hallok olyat, amikor felteszek egy fejhallgatót. Ami hozzám szólt, és megkérdezte, hogy mit keresel itt gyermekem. Amikor megfordultam, egy fénylény volt az, aki velem szemben állt.'

A fényesség állítólag azt kérdezte Ottótól: tudja-e, hogy merre jár. A fiatalember nemmel felelt. A lény pedig úgy folytatta: tévedésről lehet szó, majd kézséggel visszakísérte Ottót a Duna fölé. Hogy hol voltak addig, a különös, világító helyszínen: arról említést sem tett.

'Azt mondta nekem ez lény, aki velem volt ekkor még, hogy az a te otthonod a házad, vissza kell még térned, és arccal előre belelökött a testembe'

Ottó a következő pillanatban már a parancsnoka szúrós bajszát érezte az orra alatt. Lélegezni kezdett, csak úgy zihálta a levegőt. Visszatért az életbe. Egyike azoknak, akik halál közeli élményeket éltek át.
(forrás: http://rtl.hu)

Mikl Ottó - Halálközeli élmény- videó

Hátborzongató felvétel a síró kislány szellemérőlEgy kislány szellemalakja sírt a sarokban, valaki videóra vette, majd még ijesztőbb dolog történt.

Kezdjük azzal, hogy ez a felvétel már nagyon régóta kering az interneten, ugyanakkor sokan meg vannak győződve arról, hogy a videón látott dolgok valódiak.


Még maga a készítő, aki annak idején az eredeti videót feltöltötte, szintén elmondta, hogy olyan dolognak volt a szemtanúja, amit sosem felejt el.

Nem hitt korábban a szellemvilág létezésébe, de a történtek elgondolkodtatták őt arról, hogy talán van valami a halál után is.

Talán az emberi lélek nem vész el, csak a testünket hagyjuk hátra, de képesek vagyunk még tovább létezni spirituális értelemben.

Eleinte nem akart hinni a szemének, de mivel látta, hogy a kamera is rögzíti, szinte biztos volt abban, hogy nem hallucinál. Elhagyta a folyosót, de később, pár másodperc múlva elhatározta, hogy még közelebbről megnézi.

Ekkor újra kinyitott az ajtót, és a folyosóra lépett. Ami ezután történt, az valósággal sokkolta.

Egy hátborzongató szellemalak állt ott előtte, tőle mindössze néhány méterre.


Fenyegető volt a tekintete, és riasztóan állt ott, mozdulatlanul, mintha tudna róla, hogy figyelik. Amikor a felvételt annak idején feltöltötte a netre, sokan azt gondolták róla, hogy ez egy hamisítvány, és valójában csak egy ügyes trükk felvétel.

Ő azonban meg volt róla győződve, hogy valódi... De vajon mi az igazság?

Talán a kislány szellemalakja is egy kísértet manifesztációja lenne a való világban? Vagy talán egy árnyékember, kislány alakot öltve?

(forrás:avilagtitkai.com)

video

2017. március 18., szombat

LEVELEK A TÚLVILÁGRÓL„Csak a jótékonyság és a megbocsátás képes megnyitni számunkra a megváltás felé vezető utat.”

A film eredeti címe: Chico Xavier Anyái (As Mães de Chico Xavier). Miután a feliratot lefordítottam magyarra, úgy gondoltam, hogy a „Levelek a Túlvilágról” sokkal találóbb, sokkal kifejezőbb lenne, főleg azok számára, akik még nem hallottak Chico Xavierről.Az „Otthonunk” (Nosso Lar), valamint az „És az élet megy tovább” (E a Vida Continua) című filmek kapcsán már írtam egy néhány sort róla, ugyanis ő volt azon könyvek írója, amelyek alapján a fenti filmeket elkészítették.


A „Levelek a túlvilágról” című film segítségével bepillantást nyerhetünk egy olyan ember életébe, aki tisztán értette a szolgálat lényegét és fontosságát, aki ismerte az ok-okozat törvényeit, és akinek az életműve által emberek millióinak sikerült irányt változtatni.


Ezt a filmet főképp azoknak ajánlom, akik nehezen tudták vagy tudják feldolgozni barátaik, családtagjaik elvesztését, de biztos vagyok benne, hogy minden nyitott szívű útkereső számára egy lélekemelő élményt fog nyújtani.
Szeretettel
„egy Szabad Gondolat”
(forrás: szabadgondolat.wordpress.com)

(Külön köszönet „Szabad Gondolat”-nak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a filmet)

Szellemekkel suttogó gyermekekA suhogó árnyak, a mozgó fotelek, a hideg fuvallatok - a felnőtteknek az élénk gyermeki fantázia szüleményeinek tűnnek. A gyermekek kissé másként látnak, és éreznek, mint mi.


- Hideg gőzt láttam kimenni a szoba ajtaján. – mondja Hanna, Edina leánya.

- Nem féltél tőle?

- De! Nagyon!

Szigeti Márton tudja, hogy az embernek lelke és szelleme van, ezért nem érte meglepetésként, hogy a leányai tudnak kommunikálni a halottak szellemeivel.

- Rékának természetes volt, hogy látja a szellemeket. Azt hitte, hogy mindenki látja őket.

Szigeti Márton lánya, a most tíz éves Réka, sohasem félt a szellemektől. Születésekor hozzá kötődött egy szemüveges kisfiú szelleme.

- Ahányszor csak a tükörbe néztem, láttam magamon a szellemet. Ahogy sétáltam, lépett velem.

Márton kislányán a Gyógyító Központban segítettek. Rékáról a túlvilágra engedték a szellemet, azóta nem kell szemüveget viselnie, a látása megjavult.

Tímea kislánya furcsa jelenségekről számolt be. Anyukája észrevette, hogy egy láthatatlan valakivel játszik. Tímea nagyon megijedt, ezért pszichológushoz vitte leányát. A nagypapa temetése után azonban hinni kezdett neki…

A felnőttek, ha nem is látják, de érzik, a szellem jelenlétét. A létközben rekedt szellemeken tudományos módszerekkel nem lehet segíteni. Kovács – Magyar András szellemi – gyógyító módszerével tud segíteni a létközben rekedt szellemeknek a túlvilágra jutni.

(forrás: szellemvilag.hu)

 Szellemekkel suttogó gyermekek - videó

video

2017. március 17., péntek

2 tudós elképesztően közel jár a reinkarnáció bizonyításához - A tudat tényleg az univerzumba kerül


Egyre többen hisznek a reinkarnációban, ami önmagában véve is annyira érdekes téma, hogy még a tudósok sem képesek csak úgy elmenni mellette. Mostanra pedig egyre inkább beigazolódni látszik a tény, hogy hihetünk benne. A következő két tudós pedig az életüket szentelték annak, hogy bebizonyítsák, a halál után a tudatunk az univerzumba kerül és onnan születik ujjá.


Hogy működik?


Az emberi lélek ugye színtiszta energia, és ez örökké való, vagyis a halál után nem szűnik meg, hanem átkerül egy másik térbe, az univerzumba. Vagy egyesek szerint egy másik létsíkba, egy különleges térbe, de annyi bizonyos, hogy a lélek szépen vár egy ilyen térben, míg újra le nem születhet.

Tudósok harca a reinkarnáció bizonyításáértAz amerikai pszichiáter Dr. Ian Stevenson talán a legnagyobb úttörője a témának, aki az 50-es években kezdett el foglalkozni a témával, hogy a halál után mi marad meg az ember személyiségéből.

Későbbi kutatásai során olyan családokkal vette fel a kapcsolatot, ahol úgy tűnt, valamelyik gyerek emlékszik az előző életére, ugyanis szerinte a gyerekek jelentik a megoldó kulcsot az egész reinkarnációhoz. Egy ilyen gyerek ismeretlenek nevét említette, akiket rokonainak hitt, utalásokat tett már meghalt személyekre, vagy erős vágyat érzett különböző helyekkel kapcsolatban. Olyan élményekről számolt be, amik nem történhettek meg vele, például életkorából adódóan sem. Pár esetben sikerült azonosítani ilyen személyeket, akikről a gyerekek részletesen számoltak be.

Stevenson tovább gondolta a dolgokat és feltételezi, hogy a különböző rendellenességgel (pl.: anyajegyek, sebek) született gyerekek sérülései ugyancsak összefüggésben állhatnak az általuk átélt halállal.

De emellett rengeteg meggyőző bizonyítékot gyűjtött össze, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a fizikai test halála nem jelenti a létezés végét. Kutatásainak eredményeit a Gyerekek, akik emlékeznek előző életükre c. könyvben gyűjtötte össze.


Aztán ott van Dr. Jim Tucker, aki úgy véli, már igen közel jutott a megfejtéshez. A kora 60-as években kezdte meg munkáját és kutatásának gyümölcsét a Vissza az életbe c. könyvében gyűjtötte össze, ami 2013-ban jelent meg. A könyv gyerekek valós élményeit dolgozza fel. Már csak azért is, mert a reinkarnációval foglalkozó elméletek és hívek szerint a kisgyermekek emlékei sokszor az előző életükből fakadnak.

Eredetileg 2500 gyermek emlékképeit vizsgálta meg, és elemezte, szűrte ki belőlük a hamisakat. A kutató rengeteg születési heggel találkozott, köztük olyanokkal, melyek szintén egy előző életből származhatnak.

Továbbá nem egy esetben voltak annyira tiszta emlékképeik a gyerekeknek, hogy azok megérték a további kutatásokat és minden ilyen esetben kiderült, hogy az adott gyermek tökéletesen emlékezett olyan dolgokra, helyekre, ahol sosem jártak jelen életükben.
A doktor szerint az alvás során átélt álmok egy része is ilyen emlékkép, ami szintén az előző életeinkről árulkodik. Vagyis ilyenkor jóformán az előző életeink emlékeiben úszkálunk. Ezek közül sok emlék kísértetiesen hasonlít egy-egy jelenlegi élethelyzetünkre, mivel ezek az események megismétlik önmagunkat, függetlenül attól, hogy hány testben éltünk már eddig. Hogy ez miért történik, erre már inkább spirituális magyarázatok vannak, amik a karmával állnak összefüggésben.

A doktor több olyan tudóssal is beszélt, akik szakértői a kvantumfizikának, és megalkottak egy olyan elméletet, amelyre egyelőre nincs konkrét bizonyíték, ellenben vannak arra hajazó jelek. Az elmélet pedig a következő: a lélek az emberi testben szubatomi szinten, vagy még kisebb szinteken tárolódik el az emberi testen belül, de nem kötődik teljesen mértékig a testhez, mivel annak halálakor el tudja hagyni azt, és ennek ellenére jelen van az emberi szervezet sejtrácsában. A halál után pedig a lélek távozik, és kvantumfolyadék szinten mondhatni kifolyik belőlünk, és eggyé válik az univerzummal. Az univerzum pedig az a semleges tér, ahol az emberi lelkek várakoznak, míg újra leszülethetnek a Földre, egy meghatározott testbe.

Ez pedig úgy történik, hogy a lélek, mint puszta energia, egy másik agyhoz, egy másik testhez kezd el kötődni, és születéskor elveszti az emlékeinek egy részét. Amennyiben ezt a teóriát sikerül konkrétabb bizonyítékokkal alátámasztani, azaz emberek túlvilágban való hitét is örökre megváltoztathatja.
(forrás: noiportal.hu)

Dr. Jim Tucker: Gyermekek, akik emlékeznek előző életükre - videó

video